Kutsu Takso

Kutsu Takso kasutustingimused takso tellijale

Täname, et leidsite aega kasutustingimustega tutvumiseks. Tahame, et meie vaheline suhe oleks aus ja läbipaistev, mistõttu oleme püüdnud tingimused võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt kirja panna. Kui Teil on ettepanekuid või tähelepanekuid kasutustingimuste osas, palun kirjutage meile info@kutsutakso.ee. Oleme tagasiside eest tänulikud!

Mis on Kutsu Takso?

Kutsu Takso on takso tellimise rakendus, mis edastab registreeritud kasutaja (edaspidi Teie) soove takso tellimiseks Kutsu Takso süsteemiga liitunud taksoteenuse osutajatele kasutades internetiühendust ning teineteise geograafilise asukoha andmeid. Kutsu Takso rakenduse arendajaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Kutsu Takso OÜ (edaspidi Meie) (registrikood 12884375).

Kes on registreeritud kasutaja?

Registreeritud kasutaja on isik, kes on registreerinud Kutsu Takso kasutajakonto.

Mis on konto andmed, miks on konto andmed vajalikud?

Konto andmed on kasutajakonto loomise või kasutamise käigus tekkinud kasutaja andmed.

Telefoninumber - on konto loomiseks kohustuslik. Konto loomisel seotakse Teie telefoninumber kasutajakontoga. Telefoninumbri vajalikkus seisneb peamiselt selles, et taksoteenuse osutaja saaks Teiega vajadusel ühendust võtta. Nt ei leia Teid tellitud asukohas üles, olete unustanud midagi taksosse vm põhjusel.

Eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, nõustumine uudiskirja saamisega - need andmed ei ole konto loomiseks kohustuslikud.

Eesnime ja perekonnanime välja oleks hea täita selleks, et taksoteenuse pakkuja saaks paremini veenduda, kas õige klient on autos.

Kui soovite saada meilt infot uutest võimalustest ning uuendustest, siis palun sisestage oma e-posti aadress ja märkige linnuke kasti, kus avaldate soovi uudiskirjade saamiseks.

Asukoha määramine kuhu Te takso tellida soovite on kohustuslik, sest muidu ei tea taksoteenuse pakkuja kus asukohast Teid peale võtta.

Teie telefoninumber, taksoteenuse tellimise asukoht, saabumiskoht, kuupäev, kellaaeg, hinne, mille taksoteenuse osutajale andsite - need andmed salvestatakse iga tellimuse kohta.

Andmed aitavad meil oma tööd paremini teha. Tänu andmetele saame teada, kuidas Kutsu Takso äppi kasutatakse ning mis vajab paremaks muutmist. Samuti, millise teeninduskogemuse osaliseks kasutajad saavad taksoteenuse pakkuja poolt.

Kuidas hoiame konto andmeid?

Teie konto andmeid hoiame turvalises andmebaasis. Andmebaasi majutajaks oleme valinud Amazoni. Seda põhjusel, et mitmed maailma juhtivad teenusepakkujad Amazoni serverimajutust kasutavad. Amazon on tuntud oma töökindluse ja tugeva turvalisuse poolest. Andmetele omavad ligipääsu Meie ja volitatud esindajad. Andmetele ligipääs on vajalik võimalike pöördumiste lahendamiseks, arendus, hooldus jm tegevuste teostamiseks, mis tagavad teenuse jätkusuutlikuse.

Mille eest Meie ei vastuta?

Kutsu Takso rakendus on suhtlusvahend Teie ja taksoteenuse pakkuja vahel. Kuna Kutsu Takso rakendus on kommunikatsioonivahend, ei saa Meie kahjuks vastutada võimalike probleemide ja kahjude eest, mis võivad tekkida taksoteenuse pakkujaga.

Kutsu Takso rakendust kasutades ei teki Teie ja taksoteenuse osutaja, Teie ja Meie, Meie ja taksoteenuse osutaja vahel õigussuhet.

Kutsu Takso rakendus ei ole taksoteenuse, veoteenuse, agenditeenuse osutamine, pakkumine ega vahendamine.

Meie ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida Kutsu Takso rakenduse kasutamisel või selle mitte toimimisel. Püüame omalt poolt võimalikud tarkvaralised tõrked lahendada esimesel võimalusel.

Millega nõustute Kutsu Taksot kasutades?

Meil on õigus lisada Teie konto andmeid Kutsu Takso andmebaasi ning edastada neid taksoteenuse tellimise käigus taksoteenuse pakkujatele. Nt taksojuht kui ka Teie näete teineteise telefoninumbrit, asukohta jm infot, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks.

Meil on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning seda ilma kohustuseta Teid sellest eelnevalt teavitada.

Meil on õigus ilma Teie nõusolekuta sulgeda ja blokeerida Teie kasutajakonto.

Võimalikud vaidlused Teie ja Meie vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Teil õigus

Teil on õigus oma andmete kustutamiseks andmebaasist, selleks palume võtta ühendust e-posti teel info@kutsutakso.ee.