Kutsu Takso

Kutsu Takso kasutustingimused taksojuhile

Täname, et leidsite aega kasutustingimustega tutvumiseks. Tahame, et meie vaheline suhe oleks aus ja läbipaistev, mistõttu oleme püüdnud tingimused võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt kirja panna. Kui Teil on ettepanekuid või tähelepanekuid kasutustingimuste osas, palun kirjutage meile info@kutsutakso.ee. Oleme tagasiside eest tänulikud!

Mis on Kutsu Takso Driver?

Kutsu Takso Driver (edaspidi Kutsu Takso) on takso tellimise rakendus, mis edastab registreeritud kasutaja (edaspidi Klient) soove takso tellimiseks Kutsu Takso süsteemiga liitunud taksoteenuse ostuajatele (edaspidi Teie) kasutades internetiühendust ning teineteise geograafilise asukoha andmeid. Kutsu Takso rakenduse arendajaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Kutsu Takso OÜ (edaspidi Meie) (registrikood 12884375).

Kes on taksoteenuse ostuaja?

Isik, kes omab vastavat luba taksoteenuse osutamiseks.

Mis on konto andmed, miks on konto andmed vajalikud?

Konto andmed on kasutajakonto loomise või kasutamise käigus tekkinud andmed, sh isikuandmed.

Konto andmed võimaldavad luua ühenduse, rakenduse töötamiseks vajaliku suhtluse tellimuse käitlemise jooksul Teie ja Kliendi vahel. Tänu andmetel saame ülevaate Teile tehtud tellimuste osas. Samuti võimaldab ülevaadet rakenduse kasutamisest ja aitab otsustada, mis vajab veel paremaks muutmist.

Kuidas hoiame konto andmeid?

Teie konto andmeid hoiame turvalises andmebaasis. Andmebaasi majutajaks oleme valinud Amazoni. Seda põhjusel, et mitmed maailma juhtivad teenusepakkujad Amazoni serverimajutust kasutavad. Amazon on tuntud oma töökindluse ja tugeva turvalisuse poolest. Andmetele omavad ligipääsu Meie ja volitatud esindajad. Andmetele ligipääs on vajalik võimalike pöördumiste lahendamiseks, arendus, hooldus jm tegevuste teostamiseks, mis tagavad teenuse jätkusuutlikuse.

Mille eest me ei vastuta?

Kutsu Takso rakendus on suhtlusvahend Teie ja Kliendi vahel. Kuna Kutsu Takso rakendus on kommunikatsioonivahend, ei saa Meie kahjuks vastutada võimalike probleemide ja kahjude eest, mis võivad tekkida Kliendiga.

Kutsu Takso rakendust kasutades ei teki Teie ja Kliendi, Teie ja Meie, Meie ja Kliendi vahel õigussuhet.

Kutsu Takso rakendus ei ole taksoteenuse, veoteenuse, agenditeenuse osutamine, pakkumine ega vahendamine.

Meie ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida Kutsu Takso rakenduse kasutamisel või selle mitte toimimisel. Püüame omalt poolt võimalikud tarkvaralised tõrked lahendada esimesel võimalusel.

Millega nõustute Kutsu Taksot kasutades?

Konto loomiseks peate esitama sooviavalduse.

Te kinnitate, et sooviavalduses esitatud andmed on õiged ja Te omate kehtivat luba taksoteenuse osutamiseks.

Te teavitate meid viivitamatult Teie andmete muutumisest, sh kui taksoteenuse osutamiseks vajalik luba kaotab kehtivuse.

Te ei kasuta Kutsu Takso rakendust kui Teil ei ole kehtivat luba taksoteenuse osutamiseks.

Meil on õigus lisada Teie konto andmeid Kutsu Takso andmebaasi ning edastada taksoteenuse tellimise käigus neist vajalikke Kliendile. Nt taksojuht kui ka registreeritud kasutaja näevad teineteise telefoninumbrit, asukohta jm infot, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks.

Meil on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning loovutada või võõrandada andmebaasi kolmandatele isikutele ilma kohustuseta Teid sellest eelnevalt teavitada.

Meil on õigus ilma Teie nõusolekuta sulgeda Teie kasutajakonto.

Te kohustute Teile antud kasutajanime ja parooli hoidma saladuses ja mitte avaldama kolmandatele osapooltele.

Te kohustute maksma meile iga tellimuse eest Teie ja Meie vahel kokku lepitud tasu. Te ei avalda tasu suurust kolmandatele osapooltele.

Võimalikud vaidlused Teie ja Meie vahel lahendame läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavuta, lahendame vaidluse Harju Maakohtus.

Teil on õigus

Teil on õigus oma andmete kustutamiseks andmebaasist, selleks palume võtta ühendust e-posti teel info@kutsutakso.ee.